Bristen på offentliga toaletter kräver en akut lösning

Kommunalråd Karolina Wallström och Tommy Sjöstrand

Vi i Liberalerna har sedan första början varit starka motståndare till beslutet att stänga eller ta bort offentliga toaletter från stadskärnan. Med stänga toaletter utestängs många örebroare från att befinna sig i city när trösklarna till toaletterna blir för höga. Det är också tydligt att detta beslut har fört med sig stora påfrestningar för vårt privata näringsliv, som nu ofrivilligt tvingas stå för en service som egentligen borde vara en kommunal angelägenhet.

Restauranger och butiker är etablerade för att betjäna sina kunder, inte för att fungera som allmänna toalettfaciliteter. Föreställ er belastningen på en näringsidkare som måste hantera upp till 1400 extra besök i månaden – det är en orimlig börda som drar resurser från deras egentliga verksamhet och försämrar kundupplevelsen.

Vi anser att det är oacceptabelt att skjuta över detta ansvar på det privata näringslivet. Offentliga toaletter är en grundläggande service som bör tillhandahållas av kommunen för att säkerställa en fungerande och trivsam stadsmiljö. Vid större arrangemang i staden blir denna brist ännu mer påtaglig och leder till onödiga påfrestningar för våra lokala företag.

Det är dags att den styrande majoriteten (S, C, och M) inser att detta beslut har negativa konsekvenser för både näringslivet och allmänheten. Vi i Liberalerna kommer att fortsätta att kämpa för att offentliga toaletter återinförs i stadskärnan, så att våra företagare kan fokusera på sin verksamhet och våra invånare och besökare kan njuta av en välfungerande stadsmiljö.

Vi har sedan länge lagt förslag till kommunfullmäktige om att ge kommundirektören ett omedelbart uppdrag att öppna upp allmänna toaletter i Örebro. Vi står fast vid vår övertygelse att det är kommunens ansvar att tillhandahålla grundläggande service, och vi kommer att fortsätta att arbeta för att säkerställa att Örebro förblir en attraktiv och trivsam plats att bo och verka i.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tommy Sjöstrand, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Markplanerings- och exploateringsnämnden