Johanna Reimfelt

Johanna Reimfelt Talesperson i sociala välfärdsfrågor

Om mig

Johanna Reimfelt

Örebro är min stad

Jag känner mig verkligen som en örebroare, en örebroare som vill att vår stad ska utvecklas. Med din röst kommer jag som socialliberal strida för alla människors frihet och egenmakt samtidigt som vi skapar ett samhälle med skyddsnät för den som inte klara av att stå på egna ben. I ett liberalt samhälle håller vi ihop och ingen lämnas efter eller hålls tillbaka.

Landsbygden

Jag är en fyrtioårig gymnasielärare som bor i Tysslinge med min man och våra två barn. På vår lilla gård har vi hästar, katter och våran underbara hund. Att bo utanför Örebro sätter många av samhällets funktioner på sin spets och ger mig perspektivet att Örebro kommun sträcker sig längre än där stadsbussarna går.

Det ska vara värdigt att bli äldre

Örebro kommun är skyldiga våra äldre att göra bättre ifrån sig. 

Äldreomsorgen måste bli ett prioriterat område, där ett systema-tiskt kvalitetsarbete genomsyrar all verksamhet. Det är hög tid att en äldrekommisson skapas som sätter kvalitet, forskning och ledarskap främst.

Vi måste lyckas med skolan

Framtiden hänger på att skolan klarar av sitt uppdrag att stötta och utveckla varje elev oavsett förutsättningar. Skolan har samhällets viktigaste uppdrag, att rusta eleverna för framtiden. Det som kommer avgöra hur vi klarar det uppdraget är framför allt två saker: behöriga lärare och rätt resurser.

Äldreomsorgen

Örebro kommuns äldreomsorg behöver en omstart efter år av nedmontering. Mer resurser är en nödvändighet för att du ska få en trygg och god omsorg. Vi behöver fler händer för att garantera din livskvalitet hela livet.

Öppen dörr

Den som är utsatt för våld i nära relationer måste få snabb hjälp. Vi kräver lägre trösklar till stöd och hjälp. Vi vill införa en ”Öppen dörr” vilket betyder att man inte behöver ansöka om stöd för att få hjälp. Liberalerna vill gå längre än andra partier. Vi vill införa Drop in-tider så utsatta inte ens behöver ringa.

Flextrafiken måste återinföras och utvecklas

Individer oavsett utmaningar i rörelseförmåga ska kunna känna frihet och ha möjlighet att åka kollektivt. Förutom att det är en rättighetsfråga så påverkar det också livssituation och friheten.

Trafiksituationen är ohållbar i Örebro

Ständiga ombyggnationer skapar frustration, kaos och ökad risk för olyckor. Oskyddade trafikanter möter både bilar och lastbilar som tvingas genom villaområden, ofta i för hög fart. Vi vill införa en ny hållbar plan där åtgärder prioriteras för örebroarnas bästa. Vi exkluderar varken cyklister, bilister, gångare eller annat i vår plan för Örebro kommun.

Mindre klasser i grundskolan

Vi vill ge varje elev bättre förutsättningar, med mindre klasser ökar möjligheten att eleven når målen. Det ger mer tid för lärare att möta varje elev efter behov i en lugnare studiemiljö. 

Lärarnas tid är värdefull

Vi kräver att lärare och förskollärare ska undervisa. Andra yrkesgrupper behöver tas in för att avlasta. Lärare ska inte sköta onödig administration.