Daglig verksamhet ska vara utvecklande

Pia Delin

Regeringen har bett Socialstyrelsen att undersöka hur daglig verksamhet kan utformas för att de som står längst från arbetsmarknaden ska få bättre möjligheter att utvecklas. Uppdraget gavs i regleringsbrevet för 2022. Ett kunskapsstöd har därför tagits fram till kommunernas hjälp. 

Daglig verksamhet kan ges till de personer som tillhör personkrets 1 och 2 i LSS personkrets. Dels till personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd, dels personer som fått begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. 

Daglig verksamhet är den allra vanligaste insatsen inom LSS. År 2022 hade 41 181 personer daglig verksamhet i landet. Hur vill då Socialstyrelsen förbättra daglig verksamhet? 

Den måste anpassas till individen. Personalen ska ha rätt kompetens för god kvalitet. Aktivitetens innehåll ska vara meningsfull för deltagaren. Hur lokaler och utemiljö är utformad har stor betydelse för möjligheten att vara aktiv och delaktig liksom gruppernas storlek och sammansättning. Forskning visar att ledarskap, bemanning och beslutsstrukturer påverkar hur deltagarnas behov tillgodoses. 

Nu är det upp till bevis om de styrande politikerna i S, M och C i Örebro kommun kommer att ta till sig det stöd som nu tagits fram. 

Detta behövs verkligen då det visar sig att ekonomin inom daglig verksamhet går med underskott månad efter månad. Verksamheter får nämligen ingen ersättning för den servicemottagare som inte kommer till sin arbetsplats. Kan detta möjligen bero på att den dagliga verksamheten i Örebro kommun är eftersatt? 

Pia Delin, Liberalerna Örebro kommun 

Ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun