Färre unga röstar, det oroar mig!

Levi Rönnberg, jag oroas av att färre unga går och röstar

Jag oroas över att fler och fler unga inte går och röstar. Vår rösträtt är ett kraftfullt verktyg och jag betraktar min rösträtt som något av högt värde. Varför gäller det inte alla unga?

 

Jag ser en tendens bland min generation, de födda på 2000-talet, att vi vill engagera oss i samhällsfrågor och politik. Även om politik kanske inte är det trendigaste fritidsintresset bland unga vuxna, märker jag ändå en betydande passion för samhällsfrågor i sociala medier och ute bland eleverna på de skolor jag besöker.

 

Därför blev jag både chockad och oroad när jag läste rapporten från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) angående ungas inflytande och delaktighet.

 

Rapporten visar att ungas valdeltagande minskar. För första gången sedan 2002 minskade valdeltagandet bland unga i åldern 18-24 år i valet till riksdag, region och kommun. Speciellt alarmerande är siffrorna bland unga män i socioekonomiskt utsatta områden, där endast 55% deltog Riksdagsvalet.

 

Denna rapport är en dystopisk läsning som får mig att som politiker reflektera över vad vi gör fel.

 

En bidragande faktor till det låga valdeltagandet bland unga med utländsk bakgrund tror jag beror på segregation. Det är för mig självklart att man är mer benägen att rösta för politiker i ett land där man känner sig som en del av det. Därför behöver vi göra mer för att förbättra integrationen och se till att kraven och förväntningarna är tydliga för de som kommer till vårt land.

 

Genom en effektivare integration med tydliga krav på både svenska och samhällskunskap kan vi bygga en starkare känsla av delaktighet för alla som bor här. Att tas emot av ett land som välkomnar en men som också ställer krav ger människor hopp och känslan av att de är en del av samhället.

 

Skolans roll är stor. Inte bara som utbildare i demokrati utan också som möjliggörare. Ungdomsförbunden måste vara välkomna att komma till skolorna. Under förtidsröstningen kanske elever kan rösta och diskutera hur val fungerar under en timmes samhällskunskap? Mer kreativitet hos skolorna för att vända trenden vore bra.

 

Det ligger också ett ansvar hos oss folkvalda politiker. Oavsett nivå måste vi fråga oss: Kan vi göra mer för att öka ungas valdeltagande? Det är vårt ansvar som politiker att vara nära folket. Vi bör avsätta mer tid för att besöka skolor och socioekonomiskt utsatta områden där valdeltagandet bland unga är lågt. Att öka ungas valdeltagande bör vara högprioriterat för oss.

 

Jag är orolig inför det kommande valet till Europaparlamentet. Jag är orolig för att valdeltagandet bland unga ska fortsätta vara lågt. Vi unga behöver förstå vikten av att delta i val, men vi måste också förstå hur privilegierade vi är i Sverige. Man behöver inte åka särskilt långt ifrån Sverige för att komma till länder där demokratin är hotad, där ungdomar i vår ålder drömmer om att få rösta i ett demokratiskt val.

 

Till dig som är lika ung som jag vill jag säga att just din röst gör skillnad! Du och jag är med och påverkar hur framtiden kommer att se ut i Europa, så gå och rösta den 9:e juni.

 

Levi Rönnberg, Liberalerna Örebro kommun
Ersättare Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden