Föreskrifter för LSS-boenden kan skärpas

Pia Delin (L) Ordförande Liberalerna Örebro kommun Ledamot Funktionsstödsnämnden

Att en uppföljning av LSS- bostadsföreskrifterna om bostad med särskild service för barn och vuxna har skett av Socialstyrelsen glädjer mig. Föreskrifterna och allmänna rådenska revideras. Man gör en rejäl översyn, inte små justeringar. Nu pågår ett författningsarbete. Utkast till remiss under hösten 2024.

Många frågor kring den akuta situationen är att utvecklingen just nu går bakåt. I kommunerna pågår besparingar och effektiviseringar inom LSS-boenden. Många rundar de regler som finns. Kommuner behöver inte tillstånd från IVO för att bygga gruppbostäder som är större än sex lägenheter, trots att allmänna råden säger tre till fem per bostad och praxis är sex. Det finns exempel på byggnationer på tre våningar med samutnyttjande av personal. Man kallar detta för tre olika gruppbostäder.

De nya uppläggen sprids bland kommunerna, vilket skrämmer mig. Och att även SKR inte verkar reagera negativt på detta känns inte bättre. Man talar mycket omkompetensförsörjning och brist på personal. Men så klart handlar det mycket om pengar.

Därför finns en förhoppning om att dagens allmänna råd istället blir föreskrifter som är tvingande och som kommuner måste förhålla sig till. Idag gäller upp till sex lägenheter som praxis efter en dom i regeringsrätten 2020.

Även här i Örebro kommun sker neddragningar bland annat inom grupp- och serviceboenden.

Detta har skett under mina 10 år i nämnden. Liberalerna kan inte stillasittande se på när  besparingarna fortsätter, i en verksamhet där mottagaren avstödet har stora behov för att kunna leva ett värdigt liv. LSS lagen har inte ändrats och gäller fortfarande. En lag som även Örebro måste förhålla sig till.

Pia Delin (L)
Ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun