Kloka prioriteringar av 
regeringen i en fortsatt lågkonjunktur

Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Örebro måndag 15 april 2024
Pressmeddelande

Karolina Wallström (L): Kloka prioriteringar av  regeringen i en fortsatt lågkonjunktur
 

Idag presenterades vårändringsbudgeten med satsningar om över 16 miljarder kronor. Det största enskilda statsbidraget går till regionerna.


– Jag är nöjd med att regeringen gör vad den kan och att man tar av överskottsmålet, vilket betyder att regeringen ger nya statsbidrag till regioner, kommuner med flera. Det är mer resurser än regeringen egentligen har. I svåra tider handlar det om att försöka komma ur läget och hjälpa till, men också att bejaka så inflation inte sticker iväg när det tillskjuts mer medel, säger Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun, kommunalråd i opposition och 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen.


– Man ska också komma ihåg var huvudmannaskapet ligger för respektive området för att själva klara kriser. Regionerna har det generellt svåras och de får de största statsbidraget. Det är bra, det går inte att ge allt alla vill ha, detta år måste vi hantera tillsammans. Sverige är fortfarande i en lågkonjuktur, vilket betyder att alla måste "lyfta på alla stenar". Det finns inte överskott någonstans, avslutar Karolina Wallström.


För frågor och ytterligare kommentarer kring vårändringsbudgeten kontakta
 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se