Kommunens trafikstrategi är ett skämt!

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor Ledamot Kommunfullmäktige  2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Kommunen och regionen försöker lösa utmaningarna inom kollektivtrafiken, men det görs fel.

År 2017 driftsattes ett tekniskt prioriteringssystem: ”Smart Prio”. Med Smart Prio möjliggörs prioriterad styrning av grönt ljus för exempelvis kollektivtrafiken. Ett mycket bra initiativ från Örebro kommun stöttat av Liberalerna.

Problemet är att vid tillfället för driftsättningen så valde Region Örebro Län att backa ur. Så investeringen blev i princip bortkastad. Den avsiktsförklaring regionen tecknat med kommunen ansågs helt plötsligt bli för kostsam då tekniken kräver licenser till transpondrarna i bussarna. Det kan ju knappats varit okänt då systemet köptes in. Hade man gjort rätt och driftsatt prioriteringssystemet år 2017 så hade BRT, superbussar, citylinjen eller vad man nu vill kalla det, aldrig sett dagens ljus.

Det man gör nu och som jag tidigare tydligt gett svar på är att man lägger kaka på kaka. Nu  bygger man om trafikutrymmet, smalnar av innerstaden och breddar cykelvägar på ett sätt som tvingar och påverkar flödena så pass negativt att vårt näringsliv och innerstad dör ut. Dessutom till kostnader som är svindlande.

Vad tjänar detta till?

Tidigare argument från ledande kommunalråd, främst Socialdemokrater, är att koldioxidutsläppen i innerstaden ska minska. Men detta blir inte ett framtida problem då merparten av fordonsflottan går mot att drivas fossilfritt. Efter detta så argumenterade man för att det kollektiva resande behöver öka, i denna del håller jag med.

Problemet är att det tagits beslut och fortsätter tas beslut både kommunalt och regionalt som går stick i stäv mot intentionen att människor ska välja kollektivt resande. Hur kan man tro att människor i sitt livspussel väljer resa kollektivt när man:

1. Ökar hållplatsavstånden. 
2. Ökar biljettpriserna. 
3. Tar bort linjer. 
4. Inför ett stråk av så kallad kapacitetsstark kollektivtrafik i innerstaden.

Besluten som fattas håller inte ihop. Besluten segregerar stad och landsbygd. Näringsliv och människor både i landsbygd och i staden påverkas negativt.

Liberalerna menar att vi istället måste säkerställa god funktion i trafiksystemen och i kollektivtrafiken utan att förtäta sönder infrastruktur i innerstaden. Vi ska inte försvåra för örebroarna att lösa sina livspussel.

Att så envist tro att BRT, superbussar, citylinjen löser länets och kommunens utmaningar gällande kollektivtrafiken är en naiv tanke. Trafikstrategin är ett skämt och man använder medvetet gaturummet för att pressa medborgarna, begränsa deras frihet och inskränka deras vardag.

Liberalerna vill utveckla hela Örebro kommun, med eftertanke och med sunt förnuft om både funktion och framtid. Har sagt det tidigare och säger det igen: Örebro kommuns infrastruktur måste utvecklas i takt med att stad och landsbygd växer. Mindre centralfokusering och mer helhetstänk för alla medborgares bästa.

Vi behöver göra kraftfulla förändringar, men de måste börja utifrån och gå inåt. Inte tvärtom, som nu, för det gör bara att staden blir mer otillgänglig för alla oavsett trafikslag. Dessutom stödjer forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, det jag sagt gällande BRT; det är främst cyklister som blir bussåkare i ett sådant system. Detta ökar ohälsan.

De styrande politikerna stirrar blint på att bilar ska bort! Liberalerna menar att de istället bör fokusera på ökad tillgänglighet till kollektivtrafik i hela länet.

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige 
2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden