Liberalerna inför Sverigekursen för bättre integration

Liberalerna inför Sverigekursen för bättre integration

Vi måste informera tydligt om vilka lagar och regler som gäller i Sverige. Därför inför Liberalerna en ny obligatorisk kurs i samhällskunskap för nya svenskar som avslutas med ett prov.

 

Integrationen har misslyckats på grund av den förra regeringens passivitet och kravlöshet. Det handlar om högre arbetslöshet och lägre skolresultat om man är utrikes född. Inte minst visar kunskapskollapsen i årets PISA-mätning på stora skillnader i matematikkunskaper och läskunskaper mellan barn som har föräldrar som är födda i Sverige, och barn som har utländsk bakgrund.

 

Dessutom har Sverige på kort tid fått se flera exempel på krafter som försöker sprida antidemokratiska och extremistiska värderingar. Det handlar till exempel om desinformationkampanjen mot socialtjänsten.

 

För att vända utvecklingen krävs ett batteri av åtgärder. Liberalernas strategi för att bryta utanförskapet vilar på tre ben – jobb, svenska språket och att man ska bli en del av samhället.

 

Därför kommer Liberalerna i regeringen införa en ny obligatorisk kurs i samhällskunskap som avslutas med ett prov. Det handlar om att vara tydlig med hur det fungerar i Sverige om man kommer hit och får uppehållstillstånd.

 

Den nya Sverigekursen ska vara samma för alla som går den oavsett var i landet man bor – med en nationell kursplan och ordentlig statlig tillsyn.

 

Det är viktigt att samhället ställer krav på personer som är arbetsföra och får bidrag. Det gäller för alla oavsett var man kommer ifrån. I Örebro varierar både möjligheter och behov. Kraven behöver därför vara olika, men krav ska ställas på alla.


 

Om man är ny i Sverige ska man gå Sverigekursen och bidragen ska vara villkorade mot att man kommer på lektionerna. Kursen ska avslutas med ett prov.


 

Det spelar ingen roll om man firar jul, Chanukka eller Eid. Men att man lär sig om svenska grundläggande regler och principer i vårt samhälle är avgörande för att vi ska kunna bryta utanförskapet och klara integrationen.


 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun

Kommunalråd i opposition


 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun

Skolpolitisk talesperson, 2:e vice ordförande Grundskolenämnden


 

Gunilla Werme, Liberalerna Örebro kommun

Ledamot Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden


 

Levi Rönnberg, Liberalerna Örebro kommun

Ersättare Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden