Föreskrifter för LSS-boenden kan skärpas

Att en uppföljning av LSS- bostadsföreskrifterna om bostad med särskild service för barn och vuxna har skett

Lång väntan på LSS-stöd och stöd enligt SoL!

Att tusentals får vänta på stöd enligt Lagen om stöd och service, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL, gör mig fö

Tvångsgifte och könsstympning måste förhindras!

Enligt nationella kompetensteamet som drivs av länsstyrelsen i Östergötland finns det en betydande risk för a

Jätteras för stöd till personer med funktionsnedsättning

Att stödet till personer med funktionsnedsättning har blivit sämre, både från kommuner som regioner gör mig u

Karolina Wallström (L): Ynkligt att Örebro kommun saknar en handlingsplan för suicidprevention!

Örebro tisdag 19 mars 2024
Pressmeddelande

Liberalerna vill återinföra flextrafiken

Svar till ”Tant B” som skrev i NA tisdag 5 mars 2024:

Nollvision eller noll vision?

Tänk dig att vara utan ett hem, utan tak, utan väggar och utan en egen säng att sova i.