Liberalerna vill återinföra flextrafiken

Johanna Reimfelt och Patrik Jämtvall

Svar till ”Tant B” som skrev i NA tisdag 5 mars 2024:

Du har så rätt i ditt resonemang. Den försämring som sker inom kollektivtrafiken skapar oro och frustration för äldre och andra som har svårare att ta sig långa sträckor till busshållplatser. Ett ytterligare hårt slag mot en inkluderande kollektivtrafik var nedläggningen av Flextrafiken.

 

Om vi vänder på resonemanget, vem är mest beroende av en fungerande kollektivtrafik, vem kan inte ta bilen, cykeln eller gå, vem kommer att bli mer isolerad? När perspektivet sätts på individen får vi andra svar. Exempelvis att det behövs fler hållplatser, nära den som ska resa. Liberalerna menar att vi behöver en bredare och mer anpassad kollektivtrafik där Flextrafiken återinförs.

 

Det är beklagligt att det politiska styret, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet la ner Flextrafiken. Liberalerna kommer att fortsätta driva på för att återinföra Flextrafiken, men också utveckla den, den självklara vägen framåt.

 

En ytterligare faktor är kommunens och regionens oförmåga att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Kommunen lovar någon form av införande av flextrafiken medan regionen inte verkar vara delaktig i någon dialog kring detta. Detta skapar förvirring.

 

Inte heller ser vi att färdtjänsten fungerar som vi önskar. Kostnaderna skenar, vilket kanske inte är så konstigt när Flextrafiken läggs ner och hållplatser flyttas långt från medborgarna.

 

Men det handlar inte endast om kostnader, färdtjänsten måste bli bättre. Det ska vara rimliga kötider när du ringer och du ska kunna planera när du ska vara framme och när du ska åka hem. Allt annat är att skapa hinder för människor.

 

Människor som behöver färdtjänst, Flextrafik eller närhet till sin hållplats är helt vanliga människor som vill åka till sitt arbete, gå på bio eller kanske se en konsert vid Karlslunds herrgård. Det är dags för kommunen att ta tillbaka makten över kollektivtrafiken. Om ni håller med oss är det en röst på Liberalerna som kommer att göra skillnaden.


Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige