Människor är, och språk är, tack och lov, olika.

Kommunalråd Karolina Wallström, Isabel Engwall och Mats-olof Liljegren

Idag 14 maj är det svenska teckespråkets dag

Svenska teckenspråkets dag firas av döva i hela landet varje år den 14 maj. Den 14 maj 1981 erkände riksdagen att det svenska teckenspråket är dövas språk. Sverige var först i världen att erkänna teckenspråket som ett språk.

Som vi alla redan vet, utropade sig Örebro till Europas teckenspråkiga huvudstad för lite mer än 10 år sedan. Det måste betyda något. De som lever med svenskt teckenspråk måste märka att det är bättre att bo här i Örebro än någon annanstans.

Men tyvärr lever inte Örebro kommun upp till vad man kan förvänta sig. Örebro har inte blommat ut som den bästa staden i Europa för människor som är döva och använder teckenspråk. Utfästelsen känns väldigt tom idag. Framtiden byggs inte enbart av betong och infrastruktur. Alla investeringar är dyra i första steget.

Vi Liberalerna, anser att det är nödvändigt att lägga resurser på att öppna fler möjligheter för teckenspråkiga förskolor, teckenspråkig äldreomsorg för döva, och även på arbetsmarknaden. Alla hittar inte dit eller det blir inte fullt efter en vecka. Varför är det så svårt att förstå att barn eller äldre människor som använder svenskt teckenspråk känner sig utanför på en förskola eller ett äldreboende där de andra både talar och hör? Behovet av samhörighet är viktigt när man ska känna sig trygg.

Bristen på kompetens eller förståelse hos vissa tjänstemän och en del politiker är verkligen oroande. Liberalerna vill också prioritera att döva och hörselskadade barn, samt barn till teckenspråkiga döva föräldrar, får tillgång till den undervisning i svenskt teckenspråk som de har rätt till. Tyvärr brister det fortfarande idag.

För oss, Liberalerna är det svenska teckenspråket jämställt med de nationella minoritetsspråken, och rätten till modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk ska stärkas på samma sätt som för minoritetsspråken.

Liberalerna anser därför att det är viktigt att uppmärksamma det svenska teckenspråkets dag. Tillsammans med vår medlem Isabel, som är barndomsdöv tänker vi tillbaka på alla personer som har arbetat hårt, ofta i motvind, för att ge svenskt teckenspråk den ställning det har idag och kommer att fortsätta arbeta hårt för att alla döva och hörselskadade teckenspråkiga ska kunna kommunicera på sina egna villkor i samhället.


Liberalerna Örebro

Karolina Wallström, Kommunalråd
Isabel Engwall, medlem 
Mats-Olof Liljegren, Talesperson i skolfrågor