Trafikstrategin i Örebro kommun tvingar människor till ofrivilliga val!

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor Ledamot Kommunfullmäktige  2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Det lyser okunskap och ovilja från långt håll i det ledande kommunalrådet Kemal Hosos replik på min text om att trafikstrategin i Örebro kommun är ett skämt. Det är en trafikstrategi som tvingar människor till ofrivilliga val. Det är inte ett demokratiskt förhållningssätt. Nej, det är ett socialistiskt och totalitärt dokument.

Kemal Hoso säger sig ha kontakt och förståelse i det han har till ansvar för. Jag möter näringen varje dag i verkligheten, varje minut, varje timma, för jag är en del av den. Jag möter företagare och fastighetsägare som berättar om total brist på kommunikation och planering med kommunen. Man känner sig utelämnad och inte förstådd.

Det är beklämmande att läsa vad det ledande kommunalrådet från Socialdemokraterna skriver om oss som parti, men det får stå för honom. Vi väljer en annan väg där vi vill skapa en helhet genom fungerande kollektivtrafik för alla medborgare, det har de rätt till. Vi väljer att se till hela Örebro kommuns bästa och vi vill ta hand om de brister som finns genom att tydligt peka på detta i vår kommande trafikstrategi när vi vunnit valet 2026. Starkare fokus på dialog och en ärlig förståelse till näringslivets och medborgarnas behov.

Trodde faktiskt mer om det nya ledande kommunalrådet. Tänkte: tredje gången gillt. Men ack så fel jag hade. Att så tydligt (S)-styrda Örebro kommun prioriterar politiska pamfletter före reell trafikfunktion och faktiska behov är tydlig.

Att göra skrivbordstester och ordentliga utredningar på funktionalitet för avsedda lösningar verkar inte heller intressant. ”Vi testar och ser om det funkar” är det kutym som råder. BRT, de så kallade superbussarna, är ju en konsekvens av politisk prestige där man till vilket pris som helst ska genomföra utan att man har utrett egentliga konsekvenser och effekter på andra trafikslag eller för näringen.

Parkeringsnormen som är en del i strategin  är också ett stort skämt som verkligen ställer till det för örebroarna och näringen. Helhetstanken saknas helt, pusselbitarna saknas helt eller är felvända.

Man tar sig för huvudet! Varför lyssnar de styrande så sällan eller ser behoven utanför kommunhuset?

Det är tydligt att min artikel tidigare i NA har väckt starka känslor hos vissa, och vi välkomnar den konstruktiva debatten om trafikstrategin och dess implementering.

Kemal Hoso verkar gilla att räkna procent och ta fram siffror. Kan han svara örebroarna genom att tala om hur många arbetstimmar det tagit för att ta fram denna strategi/vision samt om man räknar om dessa arbetstimmar till kronor hur mycket har det hittills kostat?

Det är viktigt att notera att vår frånvaro i det centrala arbetet inte innebär brist på engagemang för trafikstrategin. Som fritidspolitiker kämpar vi för att föra fram våra åsikter och bidra till en bättre framtid för Örebro kommun, även om vårt deltagande i vissa sammanhang kan vara begränsat av andra åtaganden.

Vi är övertygade om att genom att fortsätta arbeta tillsammans, över partigränserna, kan vi gemensamt skapa en stad där hållbarhet och klimattänkande genomsyrar varje beslut. Det är vårt ansvar som politiker att våga ta steget mot en mer hållbar framtid, och vi hoppas att alla örebroare kommer att stå enade i den strävan.

Tack till Kemal Hoso för att du delar dina åsikter med oss. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner och samarbete för att forma Örebro till en stad där alla kan trivas och må bra.

 

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden

E-post: patrik.jamtvall@orebro.se
Tel: 070-669 98 94