Julen kan vara förfärlig

Johanna Reimfelt och Erik Sjöberg

Äntligen är det jullov, eller? Tyvärr känner allt för många barn en oro när de nu går på jullov. Den där växande, molande klumpen i magen som kommer av osäkerheten om hur lovet kommer att bli. Kommer pappa att slå mamma? Kommer mormor att dricka för mycket och somna innan Kalle Anka? Blir det julmat i år? Vad ska jag säga till mina vänner? För barn som lever i instabila miljöer är lovet från skolan en riskfaktor. En riskfaktor som ökar chansen att hamna i utsatta situationer, att bevittna våld och att själva utsättas.


Det är helt avgörande att socialtjänsten och skolan har ett nära samarbete för att kunna synliggöra och uppmärksamma dessa barn. Skolan är den plats där barnen är en stor del av sin vakna tid. Skolan är samhällets bästa skyddsnät om vi agerar rätt. Det krävs kunskapshöjande åtgärder riktat till rektorer, elevhälsoteam och lärare. Dessutom måste socialtjänsten vara en mer närvarande partner i skolan. Dessa två verksamheter måste samarbeta för barnens bästa.


En annan viktig samarbetspartner för skola och socialtjänst är Polisen. Den senare griper in i akuta situationer när barnet behöver skydd och ser till att barnet får en placering och rapporterar till socialtjänsten. Vi ser att det förebyggande arbetet måste förbättras och där är samarbete centralt. För vi vet att våld i nära relationer ökar under julhelgen och det innebär att man måste arbeta mer proaktivt från alla myndigheter. Vi vill också mana till att det alltid ska vara barnens perspektiv som styr. Vi får aldrig sluta lyssna på barnen.


Från och med den 1 juli 2021 infördes lagen om ”barnfridsbrott”, vilket innebär att det nu är straffbart att låta barn bevittna våld eller sexuella övergrepp i nära relation. Införandet av den nya lagen var en viktig seger för Liberalerna som länge förespråkat just detta, och ett steg mot att se barn som individer med egna rättigheter. Lagens intentioner går i linje med Liberalernas förslag om att stärka barnperspektivet vid våld i nära relationer. Liberalerna vill ge ett utökat uppdrag till Centrum för våld i nära relation i Örebro kommun att förstärka sin verksamhet med en barnpedagog/kurator för barn som kommer i sällskap med en vårdnadshavare/förälder.


Vi kommer aldrig sluta slåss för barnen. De är vår framtid och alla barn har rätt att längta till jullovet, De har rätt att känna sig trygga i sina hem och slippa bevittna våld och fylla.

 

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Erik Sjöberg, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordf Socialnämnden


Fotnot: Viktiga telefonnummer

Vid akuta fall, ring alltid 112!
Alkohollinjen 020 844448
Anonyma narkomaner 0771 13 80 00
Anhöriglinjen 020 239 500
BRIS 116 111
Brottsofferjour 116 006
Föräldralinjen 020 85 20 00
Jourhavande medmänniska 08 702 16 80
Kvinnofridslinjen 020 50 50 50
Självmordslinjen 90 101
Ätstörningslinjen 020 20 80 18