Karolina Wallström (L): Ynkligt att Örebro kommun saknar en handlingsplan för suicidprevention!

Johanna Reimfelt och Karolina Wallström

Örebro tisdag 19 mars 2024
Pressmeddelande
Karolina Wallström (L): Ynkligt att Örebro kommun saknar en handlingsplan för suicidprevention!

Örebro kommun saknar en handlingsplan för att motverka suicid. Liberalerna har tidigare motionerat om detta i Kommunfullmäktige vilket avslogs. Nu går Liberalerna fram i en ny motion och kräver att kommunen agerar. Örebro kommun ska, enligt Liberalerna, ha en handlingsplan för suicidprevention.


– Det är en hjärtskärande verklighet att människor tar sina liv här i Örebro kommun som på andra ställen. Under år 2022 dog 1254 personer av säkert fastställd suicid i Sverige. Jag kan inte förstå varför de styrande inte vill att Örebro kommun ska ha en handlingsplan för suicidprevention, säger Johanna Reimfelt, talesperson i sociala välfärdsfrågor för Liberalerna Örebro kommun.


– Varje självmord är inte bara en förlust av liv, utan även en krossande börda för hela samhället och de anhöriga som står kvar, trasiga och förlamade av sorg. Det är en katastrof som sträcker sig långt bortom den enskilda individen. Det är som om ett oersättligt stycke av pusslet försvinner, och det skapar en permanent tomhet i hjärtat av dem som står kvar. Det är i mötet med detta mörker som varje liv som kan räddas blir en ljusglimt av hopp. En handlingsplan sätter mer ljus på frågan och därmed ökar hoppet om att individer kan räddas, säger Johanna Reimfelt.


– Det är ynkligt att Örebro kommun saknar en handlingsplan för detta, säger Karolina Wallström, kommunalråd för Liberalerna i Örebro kommun och fortsätter:


– Jag har yrkat på detta tidigare och vi kommer inte ge oss. Det är obegripligt att de styrande avslog vår motion förra gången, jag hoppas de förstår bättre nu. Region Örebro län har en handlingsplan för psykisk ohälsa, inklusive suicidprevention. Det är bra men det tar inte bort behovet av att kommunen också tar denna fråga på fullaste allvar, säger Karolina Wallström.


– Liberalerna anser att kommunen ska, precis som många andra kommuner och regioner, upprätta en handlingsplan för suicid. Liberalerna vill att en handlingsplan inkluderar flera delar. Bland annat ska handlingsplanen innefatta förebyggande insatser och hur kommunen ska agera vid eventuell suicid. Det är också viktigt att det finns tydliga mål uppsatta, som går att följa upp, som bygger på aktuell och relevant forskning, avslutar Johanna Reimfelt.

 

Liberalerna lägger fram sin motion till Kommunfullmäktige imorgon onsdag 20 mars med ordalydelsen: Att Örebro kommun upprättar en handlingsplan för suicidprevention. Att handlingsplanen inkluderar det förebyggande arbetet.

 

För mer information från Liberalerna i Örebro kommun kontakta:

Karolina Wallström

Kommunalråd i opposition  
Tel: 070-341 10 64

E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se
 

Johanna Reimfelt

Taleperson i sociala välfärdsfrågor

Tel: 070-744 40 70 
E-post: johanna.reimfelt@orebro.se