SOCIALDEMOKRATERNA INVESTERAR UTAN TANKE OCH UTAN ANSVAR

I Programnämnd samhällsbyggnad ansvarar vi för de hårda frågorna.

Den offentliga förvaltningen måste jobba med människor, inte emot.

Rätt ska vara rätt och vi måste ha en kontrollmakt som säkerställer att lagar och förordningar upprätthålls.

LYXHUS TAR RESURSER FRÅN BARN OCH UNGDOMAR!

Kulturskolans avgifter höjs med motiveringen att rädda den egna kursverksamheten.

BREAKING NEWS!  LIBERALERNA, SVERIGEDEMOKRATERNA OCH ÖREBROPARTIET ÖVERENS I ÖREBRO!

Idag var det första gången i kommunfullmäktiges historia som Liberalerna, Sverigedemokraterna och Örebroparti

SLOPA ÖREBROMODELLEN OCH INFÖR BYGGHERREPLANER!

Förbättra Örebros utveckling och dialog med näringsliv och medborgare.

BYGG NY TRAFIKLED RUNT ÖREBRO

– Om vi ska bygga för ett Örebro i framtiden behöver vi på allvar se hela stadens utveckling inte bara i förtätning i

Snabbare bussar eller buss till fler örebroare?

Det är frågan som vi i Liberalerna tycker de styrande skulle fråga sig själva och för den delen också örebroa