Dags att stoppa vansinnet med ”superbussarna”!

Vi i Liberalerna har i flera års tid försökt förändra beslut och tillslut försökt stoppa de styrandes förslag

Liberalerna föreslår förändrad ordningsstagda för Örebro kommun

Örebro tisdag 8 december 2020

Pressmeddelande

Liberalerna sätter fokus på underhåll och drift inom samhällsbyggnadsområdet. 

Örebro kommun har fantastiska grundförutsättningar.

Barns och ungdomars läsning i fokus

Nyligen har svenska författareförbundet lagt fram en rapport om läsningens aktuella tillstånd i Sverige med t

Transportinfrastruktur ska planeras för lång sikt framåt

Att bygga fel kostar alldeles för mycket.

Nej, nej och åter nej!

Våra styrande politiker från S, KD och C visar en uppseendeväckande brist på att förstå hur Örebro kommun hän

150 extra miljoner för att värna den regionala kulturen

Nu kommer ytterligare ett viktigt beslut om stöd till kulturlivet.