Bristen på offentliga toaletter kräver en akut lösning

Vi i Liberalerna har sedan första början varit starka motståndare till beslutet att stänga eller ta bort offe

Budgetdebatt: Ett hållbart och liberalt Örebro

Vi i Liberalerna har nyligen lagt fram vårt alternativ till övergripande budget för 2025 i kommunfullmäktige.

Liberalerna: Öppna offentliga toaletter i Örebro nu!

Örebro torsdag 20 juni 2024
Pressmeddelande

Kulturkanon ger möjligheter, inte begränsningar

Vår kulturminister Parisa Liljestrand ger en alldeles utmärkt beskrivning av syftet med en kulturkanon när ho

Liberalerna vill återinföra flextrafiken

Svar till ”Tant B” som skrev i NA tisdag 5 mars 2024:

Trafikstrategin i Örebro kommun tvingar människor till ofrivilliga val!

Det lyser okunskap och ovilja från långt håll i det ledande kommunalrådet Kemal Hosos replik på min text om a

Kommunens trafikstrategi är ett skämt!

Kommunen och regionen försöker lösa utmaningarna inom kollektivtrafiken, men det görs fel.